Broşür 0.532.668.77.32 info@ispardem.com Konumumuz

 

 

 Kapsam

Ana Mevzuat

Etkilenen Mevzuat

 

İhtiyari arabuluculuk kapsamında;

 

22/06/2012 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu.

 

26/01/2013 gün ve 28540 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan HUAK Kanunu Yönetmeliği ve Türkiye Arabulucular Etik Kuralları yayımlanmıştır.

 

Anayasa Mahkemesi’nin 10.7.2013 gün ve 2012/94 E, 2013/89 K sayılı kararı.

 

6325 sayılı Kanunun bazı maddelerinin iptali için açılan dava, tüm talepler yönünden reddedilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında;

 

 

 

 

 

25/10/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu.

 

5521 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

7036 sayılı Kanun m. 17 ila 28 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

 

7036 sayılı Kanun m. 11 ila 16, 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

 

06/12/2018 tarihli Resmi Gazete- de yayımlanarak yürürlüğe giren 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacak- larına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun.

 

7155 sayılı Kanun m.21, 22 ile 6102 sayılı TTK’ya 5/A ve Geçici 12. maddeleri eklenmiştir.

 

7155 sayılı Kanun m.22, 23 ile 6325 sayılı HUAK’ın 3. maddesine ikinci fıkra ve aynı Kanuna 18/A maddesi eklenmiştir.

 

02/06/2018 gün ve 30439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği.

 

26/01/2013 gün ve 28540 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6325 sayılı Kanununa dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye Arabulucular Etik Kuralları güncellenmiştir.

 

Anayasa Mahkemesi’nin, 11/07/2018 gün ve 2017/178 E, 2018/82 K sayılı kararı.

 

İş hukuku uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk düzenlemesinin iptali için açılan dava, tüm talepler yönünden reddedilmiştir.

 

 

22/07/2020 tarihli 7251 sayılı Kanun

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a 73/A ve Geçici Madde 2- (1) maddeleri eklenmiş, yapılan değişiklik ile arabuluculuk tüketici davalarında kural olarak dava şartı olmuştur.

 

 


Sitemizin tüm hakları ISPARTA ARABULUCULUK MERKEZİNE AİTTİR. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.