Broşür 0.532.668.77.32 info@ispardem.com Konumumuz

 

 

 

MERKEZİMİZE BAŞVURMANIZ HALİNDE ELDE EDECEĞİNİZ AVANTAJLAR
Isparta Arabuluculuk Merkezi; gerek kadrosunda yer alan arabulucu sayısı, gerekse arabulucularının uzmanlık alanları itibarıyla güçlü bir şekilde çalışmaya başlamıştır.Merkezimiz sadece Isparta’da değil, Türkiye genelinde ve Uluslararası düzeyde hizmet verecek niteliktedir.Merkezimiz;İş HukukuTicaret HukukuTüketici HukukuFikri ve Sınai Haklar Hukuku (telif, marka, patent, faydalı model, tasarım)Banka ve Finanas HukukuSigorta HukukuSağlık Hukukuİnşaat HukukuEnerji Hukuku alanlarında süreç yönetme imkân ve kabiliyetine sahiptir.Bilindiği gibi halen İş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukukuna dayalı ihtilafların önemli bir kısmında arabuluculuk dava şartıdır. Başka bir deyişle, arabulucuya gitmeden dava açılamamaktadır. Biz Arabuluculuğu dava açmak için bir basamak olarak değil, davaya gerek kalmadan ihtilafı ortadan kaldıran bir çözüm yolu olarak görmekteyiz. Merkezimizin kadrosu size seçenek imkânı vermektedir. Başvuranların, Adliye Arabuluculuk Bürolarına yaptıkları başvurularında sistem, otomatik olarak arabulucuyu belirlemektedir. Oysa Merkezimize başvurmanız halinde arabulucuyu bizzat belirleyebilirsiniz. Sizin belirlediğiniz arabulucuyu, muhatabınız olan taraf kabul etmez ise muhatabınızın da arabulucu belirleme imkânı olacak, bu halde her iki arabulucu birlikte çalışarak daha kolay çözüm üretilebilecektir. Merkezimizde görev yapan Arabulucu sayısının yüksekliği ve uzmanlık alanlarının çeşitliliği; süreç yönetiminde Sizi ve Muhatabınızı memnun bırakacak sonuçlara ulaştıracaktır.İhtilaflarınızda, tarafların iradeleri ve istekleriyle ihtilaf konusunda uzman kişilerden görüş alınabilecektir. Arabuluculuk çözüm yolunun birçok avantajı mevcut olup özellikle;Arabuluculuk görüşmelerinde, kullanılan beyan ve belgeler, anlaşamama halinde açılacak davalarda delil olarak ileri sürülemeyeceği gibi gizlilik kuralı kapsamında oturum dışında ifadede edilemeyeceğinden, taraflar tabiri caizse “rahatça eteklerindeki taşları dökecek”  ve bu şekilde birbirlerini anlamaları daha kolay olacaktır. Öte yandan, gizlilik kuralı, ticari veya kişisel sırların alenileşmesini engeller. Oysa dava yolunda sırlarınızın alenileşmesi kaçınılmazdır. Dava yolu her zaman tarafları yıpratır. Adliyede isminin söylenmesi suretiyle duruşmaya çağrılmayı, uzun süre duruşma beklemeyi kimsenin arzu etmeyeceği açıktır. Yine dava yolunda dava bitse de husumetin devam etme ihtimali mevcuttur. Zira bir taraf kazanacak, bir taraf kaybedecektir. Oysa Arabuluculukta kazan-kazan felsefesi esastır. Dostça çözüme ulaşmanız kolaydır. Merkezimizde rahat ve huzurlu bir ortamda ihtilafların gizlilik kuralına uygun olarak tartışılması ve dostça çözüme ulaşılma potansiyeli her zaman vardır.Arabuluculuk süreci sonunda anlaşmaya varmanız halinde, şerh verilerek anlaşma belgesi ilam hükmünde olacak ve anlaşılan konularda dava açılamayacaktır.Daha önceden açtığınız davalarda da Merkezimize başvurmanız mümkündür.Unutulmamalıdır ki arabulucu tarafsız ve taraflara eşit uzaklıktadır ancak tarafsız olması çözüm tavsiye etmesine, taraflara öneri getirmesine engel değildir.Merkezimizde başvuru, Adliye Arabuluculuk Bürolarında olduğu gibi ücretsiz olup arabuluculuğun dava şartı olduğu hallerde taraflar anlaşamazlar ise taraflardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Sitemizin tüm hakları ISPARTA ARABULUCULUK MERKEZİNE AİTTİR. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.